Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja podložni su promenama u bilo kom trenutku sa ili bez obaveštenja.

Preuzimanje sadržaja
Preuzimanje sadržaja sa sajta zoranadjordjevic.com nije dozvoljeno bez izričite dozvole vlasnice i autorke ni u kom obliku, što dalje podrazumeva fotografije i tekst sa celokupnog sajta.

Deljenje sadržaja
Sadržaj sajta zoranadjordjevic.com dozvoljeno je deliti (repostovati) isključivo putem share opcije koja se nalazi na kraju svakog priloga ili kopiranjem url adrese stranice.

Politika komentara
Vlasnica sajta zoranadjordjevic.com zadržava pravo da bez obaveštenja uredi ili obriše sve komentare koji su postavljeni na sajt ukoliko ih proceni kao:

  • Komentare koji se smatraju neželjenim (spam komentare)
  • Komentare koji uključuju psovke i vulgarnosti
  • Komentare koji uključuju mržnju, omalovažavanje ili napad na bilo kog pojedinca ili grupu

Terms of use

These Terms of Use are subject to change at any time with or without notice.

Download content
Downloading content from zoranadjordjevic.com is not allowed without the explicit permission of the owner and author in any form whatsoever which includes photos and text from the entire site.

Sharing content
The contents of the zoranadjordjevic.com site are allowed to be shared only through the share option at the end of each attachment or by copying the url of the page address.

Comments Policy
The owner of the site zoranadjordjevic.com reserves the right to edit or delete any comments posted on the site without notice and evaluate them as:

  • Comments that are considered unwanted (spam comments)
  • Comments that include cursing and vulgarity
  • Comments that include hatred, humiliation or an attack on any individual or group
error: Content is protected !!